SERVICE

Hos Medic Laser er service en vigtig prioritet og vi tilbyder derfor serviceaftaler og reparation både under-og efter garantien. Vi har tilknyttet serviceteknikere som er certificeret af Alma Lasers i reparation af vores udstyr.

Serviceaftalen sikrer at dit nyindkøbte udstyr altid er opdateret og sikkert. I pakken er 3 årlige eftersyn hvor udstyret grundigt efterses og testes med specialudstyr af udannet personale. De 2 af eftersynene er ikke lovkrav, men giver dig en sikkerhed i, at din indkøbte maskine vedligeholdes og eventuelle fejl opdages tidlig i forløbet.  

SERVICE I + SERVICE II

ÅRLIGT SERVICEEFTERSYN

ANSVARLIG LÆGE

De fleste behandlinger med Medicinsk Udstyr kræver klinik ansvarlig læge, som er registreret på behandler stedet. Dette er lovkrav! Registrering af læge og ansøgning om medhjælperstatus aftales mellem læge og klinik. Der skal fortages 20 lægesuperviseret behandlinger og disse sendes til STPS. Der skal overholdes regler omkring korrekt journalføring, konsultationer, samtykkeerklæringer, billedmateriale og GDPR. Alt dette pålægger ansvarlig læge og klinik. Det påligger klinikken og være opmærksom på ændringer af regler.

UNDERVISNING

Ved køb af maskine hos Medic Laser følger grundig undervisning med. Dette er både teoretisk og praktisk, så du er klar til at lave behandlinger på egen hånd. Træningen fortages altid af udannet personale med expertise i Alma produkter.

PÅLIDELIG LEVERANDØR

Medic laser samarbejder kun med professionelle leverandører som overholder regler for udvikling og korrekt mærket Medicinsk Udstyr, samt udstyr der dokumenterer effekt ved enten FDA-godkendelse eller andre kliniske studier. Alt vores udstyr er CE mærket og Medic Laset er registreret ved Sundhedsstyrelsen som Leverandør af Medicinsk Udstyr.

KONTAKT OS